Nuttige links

-Informatie voor degene die (onterecht) wordt beschuldigd van ongewenst gedrag.Indien u wordt beschuldigd van ongewenst gedrag, dan zegt een ander dat u zich schuldig heeft gemaakt aan . bijvoorbeeld seksueel intimidatie, discriminatie, pesten of agressie. U wordt overigens zelf ongewenst en dus zonder dat u hierom gevraagd heeft in het zogenaamde “beklaagdenbankje” geplaatst. Naast uw eerbaarheid, reputatie en eigenwaarde kan deze beschuldiging ook gevolgen hebben voor uw dienstverband. Ongevraagd krijgt u te maken met een onderwerp dat veel kanten heeft en ook gevoelig blijkt te liggen. https://www.arbeidsrechter.nl/onterecht-beschuldigd-ongewenst-gedrag-seksuele-intimidatie/

Bij seksueel grensoverschrijdend gedrag gaat iemand over de grenzen van een ander. Bijvoorbeeld ongewenste aanrakingen, online berichten van seksuele aard, seksuele intimidatie of seksueel misbruik. De ander, de omgeving, maar ook die persoon zelf kan daar grote fysieke, mentale en emotionele schade door oplopen. Vaak hangt het samen met machtsmisbruik en het komt overal voor. Het is belangrijk dat iedereen zorgt voor een veilig klimaat waarin kinderen en jongeren vragen durven te stellen en grenzen durven aan te geven. https://www.nji.nl/seksueel-grensoverschrijdend-gedrag

Ben je als professional beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag? Op deze pagina lees je wat je kunt doen en kunt verwachten. Wat gebeurt er na een klacht? En waar kun je terecht met vragen? https://www.nji.nl/seksueel-grensoverschrijdend-gedrag/hoe-ga-je-om-met-een-beschuldiging-van-seksueel-grensoverschrijdend-gedrag

Vals beschuldigd worden van verkrachting, het zal je maar overkomen. Gelukkig worden valse beschuldigingen vaak tijdig ontmaskerd aan de hand van een checklist. Die werd opgesteld door gerechtspsycholoog en criminoloog André De Zutter.  https://radio1.be/lees/de-gemiddelde-stille-verkrachting-krijgen-we-niet-te-zien en https://www.huiselijkgeweld.nl/actueel/nieuws/2018/09/10/rechtspsychologen-presenteren-checklist-verkrachtingsverklaring en https://www.demorgen.be/nieuws/checklist-moet-valse-aangiftes-van-verkrachtingen-ontmaskeren~ba4b1114/

Valse aangiftes. Leugens ontmaskerd. https://www.leugens.nl/2018/09/04/valse-aangiftes-verkrachting/ en Liegen met beschadiging van kinderen Valse beschuldigingen door ex’en

Valse artsenverklaringen voor moeders bij scheiding.  Onderzoek naar tuchtsrechterlijke uitspraken voor huisartsen in de periode 1997-2007. Huisartsen laten zich veelvuldig onder druk zetten door scheidende vrouwen om onterechte geneeskundige verklaringen af te geven. Deze verklaringen gaan vaak over incest of mishandeling door de biologische vader, hun ex. Moeders willen daarmee een omgangsregeling in de wielen rijden. https://www.leugens.nl/2008/12/11/valse-artsverklaringen-voor-moeders-bij-scheiding/

Kinderen van gescheiden vaders die kapot gemaakt worden met valse beschuldigingen zien vaak jarenlang hun vaders alsnog niet. Maar de moeders gaan vrijuit. “Gescheiden vaders die vals beschuldigd worden van misbruik of mishandeling staan jaren later nog steeds met lege handen. Bovendien wordt de moeder die een onjuiste aangifte heeft gedaan zelden vervolgd. Naar schatting krijgen jaarlijks enkele tientallen vaders hiermee te maken”, zo concludeert de Volkskrant zaterdag in een reportage van een slachtoffer. John Remmerswaal, plaatsvervangend hoofdofficier van het Openbaar Ministerie in Breda: “Het is erg lastig om te onderzoeken én te bewijzen of er bij zo’n aangifte volledig of gedeeltelijk gelogen is. Bovendien kan het zijn dat iemand is gaan geloven in datgene wat hij of zij beweert. Kun je zo’n persoon dan verantwoordelijk stellen voor die daad? En wat bereik je met straf?”  https://www.leugens.nl/2012/02/12/kinderen-als-moederwapens/