Diverse info

Wat te doen als u vals wordt beschuldigd. Handreiking Beveigingsbranche  Lees hier verder  Bron https://beveiligingsbranche.dearbocatalogus.nl

Vraag een juridische studenten hogescholen/universiteiten in de VS : Wat moeten de juridische gevolgen zijn als iemand valselijk wordt beschuldigd van een misdrijf, zoals een haatmisdrijf of een aanranding?  Lees hier verder

Boekbespreking. De zedenparadox. Over bewijsvoering in Zedenzaken. Mr. C Veraart. Valse zeden : valse aangiften in zedenzaken. Amsterdam : Balans 1997 Bron: Trema 1998, nr 5 (mei)   Lees hier verder

Professor in eigen zaak. Chris Veraart over liefde, seks en recht. Arsaequi.nl Maandblad maart 2013 Lees hier verder

Advies van de Gezondheidsraad over hervonden herinneringen. Bron : Ned. Tijdschrift Geneeskunde 2004 14 augustus : 148 Lees hier verder

Valse aangiften door minderjarigen aangaande zedenfeiten van verpleegkundigen. Who’s taking care of the therapist.  Afstudeerproject voorgedragen door Tanja Gommers, Edel Robeyns, Dominique Styranka, Sofie Van Gestel. Promoter : Piet Vandebriel.  PXL Ac.jaar 2014-2015 Lees hier verder

Valse beschuldigingen van seksueel misbruik van kinderen. Auteurs: Mireille Cyr, Ph.D., Afdeling Psychologie, Université de Montréal en Guy Bruneau, École nationale de police du Québec.Lees hier verder

Valse aangiften door minderjarigen bij zedenfeiten : een escalerend probleem. Masterproef neergelegd tot het behalen van de graad van Master in de Criminologische Wetenschappen door Peelman An. Universiteit Gent Ac jaar 2009-2010 Lees hier verder

De impact van onterecht beschuldigd worden. Vertaling uit het Engels van The Impact of Being Wrongly Accused of Abuse in Occupations of Trust: Victims’ Voices Carolyn Hoyle, Naomi-Ellen Speechley, and Ros Burnett
University of Oxford Centre for Criminology Lees hier verder

De kleverigheid van valse beschuldigingen Groepsgrootte als mogelijke moderator op de relatie tussen beschuldigingen en vertrouwensherstel.  Jasmine Van Ghyeghem Masterproef voor de graad van master in de Klinische Psychologie Universiteit Gent 2019-2020 Lees hier verder

Documentaire Hollandse zaken Vals beschuldigd worden van incest, fraude of diefstal. Het kan het leven van de beschuldigde van de ene dag op de andere in een nachtmerrie doen veranderen. Bekijk hier de uitzending.

Reageren op valse beschuldigingen. Wat te doen. Wikihow  Lees hier verder

Beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag in de sport in Nederland.  Hoe kan je hier mee verder. Lees hier verder.

Wat gebeurt er als iemand vals beschuldigd wordt. Schooltelevisie Nederland. Filmpje. Bekijk het hier.

Beschuldigingen van seksueel kindermisbruik tijdens een civielrechtelijk geschil over kinderen: aard, context en afhandeling Lees hier verder

Valse beschuldigingen van verkrachting en/of huiselijk geweld.  Richtlijnen sept 2019 Bron https://www.cps.gov.uk/legal-guidance/false-allegations-rape-andor-domestic-abuse-see-guidance-charging-perverting-course       Lees hier een Nederlandse vertaling.

Het bijbelboek Genesis vertelt onder andere over de ballingschap van Jozef, die door zijn broers als slaaf werd verkocht en vervolgens in Egypte belandde. Aldaar deed hij dienst in het huis van Potifar, een vooraanstaand man, die Jozef al snel zijn gehele huishouden toevertrouwde. De vrouw van Potifar liet echter haar oog op de knappe Jozef vallen. Toen Jozef haar verleidingspogingen afwees, draaide zij de zaak om en beschuldigde zij hem van aanranding. Jozefs meester twijfelde geen moment aan de woorden van zijn echtgenote; hij liet Jozef meteen oppakken en in de gevangenis zetten, waar alleen God hem bijstond.In het boek Valse Zeden, dat oorspronkelijk verscheen in 1997,2 vormt deze vertelling over Jozef en de vrouw van Potifar voor voormalig advocaat Chris Veraart de opmaat voor een uiteenzetting over de wijze waarop in ons huidige recht met zedenzaken wordt omgegaan. Volgens Veraart typeert het verhaal over Jozef nog steeds de weerloosheid die het deel kan zijn van iemand die valselijk van een zedenmisdrijf wordt beschuldigd. Wie zich tegen een dergelijke valse beschuldiging verweert, is volgens Veraart namelijk vaak bij voorbaat kansloos. Lees  hier de boekbespreking en een interview met advocaat Veraart. Bron

Bronnen https://www.sociaaldigitaal.nl/

Lastige verhalen. Een exploratief onderzoek naar valse aangiften van zedenmisdrijven door meisjes van 12-18 jaar. Anton van Wijk & Annemiek Nieuwenhuis. Het doen van valse aangifte van een misdrijf komt vermoedelijk vaak voor. Denk bijvoorbeeld aan het oplichten van de reisverzekering. In dat geval is de verzekeringsmaatschappij de gedupeerde, die hiermee overigens rekening houdt door (valse) claims in de premie te verdisconteren. Als er seksualiteit in het geding is, krijgt het doen van een valse aangifte een andere lading.  Lees hier een samenvatting van het boek.  Het boek kan gratis gedownloaded worden via deze link.

Van verhaal naar verbaal? Een nadere oriëntering op het aangifteproces van zedenmisdrijven in relatie tot minderjarige meisjes. Vervolgonderzoek bij Lastige verhalen (zie vorige link) .Pag 13 “Op een enkele respondent na vindt men de expliciete mededeling dat het doen van een valse aangifte strafbaar is en dat er sancties kunnen volgen een essentieel onderdeel van het informatieve gesprek. Het helpt bij het voorkomen van valse aangiften. Als zedenrechercheurs twijfels hebben over het waarheidsgehalte van het verhaal van de aangeefster kunnen zij dat in de loop van het gesprek nogmaals expliciet aan de orde stellen. Deze werkwijze kan niettemin ook overkomen als een “ontmoedigingsgesprek”, in de woorden van een respondent. Dat heeft mogelijk tot ongewenst gevolg dat minderjarige meisjes die mogelijk wel aangifte willen doen, hiervan afzien. “Bij hen komt die boodschap vermoedelijk wel goed over.” Respondenten denken dat de meisjes niet kunnen overzien wat de gevolgen van een valse melding zijn. “Door het duidelijk aan te geven, biedt je de meisjes ook een escape”, aldus een van de respondenten.Bron https://www.politieenwetenschap.nl
Lees hier het hele document

Motives for Filing a False Allegation of Rape   Lees hier het integrale Engelstalige artikel (De Zutter, André Horselenberg, Robert Koppen, Peter 2018/02/01 10.1007/s10508-017-0951-3 Archives of Sexual Behavior) Motives_for_Filing_a_False_Allegation_of_Rape

De wetenschap achter verdrongen en valse herinneringen.  Henry Otgaar, Robert Horselenberg, Eric Rassin, Ineke Wessel https://www.researchgate.net/publication/352837102 Faculteit Rechtsgeleerdheid, Katholieke Universiteit Leuven Lees hier verder

De mythe van de valse aangifte. Het is een terugkerend thema in het #MeToo-tijdperk: wat als het (vermeende) slachtoffer liegt, en zo het leven ruineert van een vals beschuldigde? Maar is dit een reëel probleem? OneWorld sprak er Andre de Zutter over, die zijn promotieonderzoek naar valse aangiftes van verkrachting deed. De Zutters onderzoek laat zien dat de politie, die belast is met deze belangrijke taak, het vaak mis heeft. Er is vaak sprake van een ‘forensische bevestigingstendens’ – dat wil zeggen: de eerste indruk van een criminele zaak kan het politieonderzoek bederven. Als een rechercheur een aangever gelooft, zal hij of zij er alles aan doen om aan te tonen dat het is gebeurd, en andersom. “Hoe beter de politie wordt in het herkennen van valse aangiften, hoe gemakkelijker het wordt om bij aangifte het (vermeende) slachtoffer te geloven. Dan is enorme scepsis namelijk minder nodig, je hoeft niet zo bang te zijn dat er valse aangiften doorheen glippen.”‘Politieagenten hebben een onterecht sceptische houding ten opzichte van echte aangiftes, en een te lichtgelovige houding tegenover valse aangeefsters’, schrijft De Zutter in zijn onderzoek. Bij de politie in Nederland circuleert volgens de onderzoeker het idee dat 80 procent van de aangiften vals is, omdat 80 procent van de aangiften niet tot vervolging leidt door het OM. “De conclusie was: bij geen officiële aangifte en/of vervolging, heeft er geen verkrachting plaatsgevonden.” Dit biedt de basis om aan te nemen dat de politie in eerste instantie eerder geneigd zal zijn een slachtoffer níet te geloven, dan wél, met alle nare gevolgen van dien. Lees hier verder.