Sekssomnia tijdens behandeling met een selectieve serotonineheropnameremmer

Sekssomnia is een parasomnie die gekenmerkt wordt door seksueel gedrag. Bij een 30-jarige man zonder voorgeschiedenis van parasomnieën of hiermee samenhangende risicofactoren ontwikkelde zich na drie weken behandeling met de selectieve serotonineheropnameremmer escitalopram 10 mg seksueel gedrag tijdens de slaap. Het gedrag verdween zes dagen na het staken van het gebruik van escitalopram. De relatie in de tijd tussen het optreden van de parasomnie en het gebruik van dit middel suggereert een causaal verband, mogelijk terug te voeren op verhoogde serotonerge neurotransmissie in de raphekern. [tijdschrift voor psychiatrie 50(2008)11, 735-739] Een dertigjarige man zonder psychische stoornissen in de voorgeschiedenis of in de familieanamnese werd door zijn huisarts verwezen in verband met een sinds vier maanden bestaande verlaagde stemming. Hij gebruikte geen medicatie en dronk nauwelijks alcohol. Er was sprake van een depressieve stoornis, verder geclassificeerd als een eenmalige episode, matig van ernst. Patiënt was somber en genoot nergens meer van. Hij had last van schuldgevoelens, in- en doorslaapstoornissen, concentratiestoornissen, een diffuse sociale angst en overmatig zweten. Zijn seksuele belangstelling was verminderd. Hij had maximaal 2 keer per week gemeenschap met zijn vriendin, met wie hij sinds 7 jaar een goede relatie had. De score op de Hamilton Rating Scale for Depression bedroeg 18. De patiënt plaatste het ontstaan van zijn klachten tegen de achtergrond van een al langer bestaand gevoel van onvrede met zijn werk. Na uitleg over de werking en mogelijke bijwerkingen stemde patiënt ermee in om als medicatie escitalopram 10 mg eenmaal daags te gaan gebruiken. Drie weken […]

Lees verder