Meester Willy

Onderwijzer Willy Segers van de gemeenteschool in Kinrooi werd vrijgesproken van pedofilie . Hij besloot klacht in te dienen tegen de ouders die hem vals hadden beschuldigd.

Waarschijnlijk zal hij ook het schepencollege van Kinrooi en de openbaar aanklager dagvaarden. Hij wil van hen een morele schadevergoeding die ver in de miljoenen loopt. Segers: ,,Ik wil hier een princiepszaak van maken. Er moet iets veranderen. Het moet gedaan zijn iemand lichtzinnig aan te klagen, zoals in de middeleeuwen.

‘Zijn advocaat Roel Verachtert uit Meeuwen vroeg via Segers’ rechtsbijstandsverzekering een procedure op te starten omde schade die hij lijdt, terug te vorderen. De onderwijzer is al ruim 2 jaar geschorst en voelt zich psychisch niet in staat indezelfde school opnieuw voor een klas te staan.

Willy Segers uit Neeroeteren: ,,Hoeveel geld we exact vragen, moeten we nog uitmaken. In Londen kreeg een man die door een collega roekeloos van verkrachting was beschuldigd, 25 miljoen frank morele schadevergoeding, terwijl hij aan het werk was kunnen blijven.”

,,Ik doe dit niet alleen voor mezelf. Ik wil een precedent scheppen. Het kan een hele tijd duren. Maar we zullen er voorvechten. Ik heb de moderne heksenjacht op zogenaamde pedofielen aangeklaagd, ik wil er nu ook mee doorgaan. In hoeveel echtscheidingsprocedures beschuldigt de ene de andere niet van verkrachting om het laken naar zich toe tehalen?  Ik wil een duidelijk signaal geven dat het niet kan zomaar iemand te beschuldigen.”

Hiermee activeert Segers zijn klacht wegens laster en eerroof die hij al daags na de pedofilieklacht tegen hem had ingediend, toen nog ,,tegen onbekenden”.
Segers: ,,Die onbekenden gaan we nu invullen. Dat zijn in ieder geval de ouders die de pedofilieklacht startten. Want zij gingen met de zaak door, ook al hadden hun dochtertjes enkele weken later hun verklaringen ingetrokken. We onderzoeken ook of we het schepencollege van Kinrooi kunnen aanklagen, want we vermoeden een complot met de ouders. De openbaar aanklager maakte ook een fout, want in hoger beroep vond hetzelfde parket blijkbaar geen enkele reden om een straf te vragen.”

De onderwijzer is vrijgesproken maar voelt zich nog niet gelouterd. Hij betreurt dat hij sinds zijn tweede vrijspraak twee weken geleden nog geen enkele reactie heeft gehad van het gemeentebestuur van Kinrooi of van zijn schooldirectie. Het schepencollege nam evenmin stappen om de schorsing op te heffen.

,,Ik vraag me af of ze me wel terug wíllen. De schoolkinderen en hun ouders zelf vragen niets liever dan dat ik terugkom. Ik word nu al meer dan 2 jaar betaald om thuis te zitten, terwijl ze ook nog een vervanger betalen. Iemand valsbeschuldigen en daarbij de overheid en de gemeente op kosten jagen, dat kan toch allemaal niet,” schudt Segers hethoofd.

Het Nieuwsblad 29/02/2000

 

Geplaatst in Vals beschuldigd mediagekte, Vals beschuldigd op het werk.