Comité Bijzondere Jeugdzorg

Onderstaand verhaal werd letterlijk overgenomen inclusief tik, taalfouten en zinsconstructies van Juridisch Form

Via dit forum, wil ik mijn ervaringen delen over onterechte beschuldigingen voor zeden feiten op minderjarige. In 2008 werd ik beschuldigd voor zedenfeiten op een minderjarig kind. niet door de ouders, neen door een kleuterjuf. naar het Clb en naar Comité bijzondere jeugdzorg. en nu komt het. er vind een ontmoeting plaats tussen de ouders en jeugdzorg, Hier worden de ouders ingelicht over de klacht die van het clb komt op mijn persoon. Door dat de ouders hier geen geloof aan hechten, en niet wensen over te gaan tot een officiële klacht tegen mij. Beslist bijzondere jeugdzorg om haar macht te laten gelden.

Ze regellen terug een gesprek met de ouders, en daar vertellen de ouders dat ze niet overgaan tot de klacht omdat het verhaal van het Clb hun niet kon overtuigen. De ouders hebben verschillende keren getracht te communiceren met het betreffende kind. en dit kind zegde dat er niets is gebeurd, ook via omwegen hebben de ouders getracht de versie van het kind te weten te komen, ze wilde uiteraard weten of ik dit kind iets had aangedaan. dus de ouders hebben toch wel zeer zorgvuldig getracht aan de waarheid te komen. er zijn nog elementen die van cruciaal belang zijn. Het is namelijk zo dat mijn woning in het zelfde appartements gebouw gelegen is, en dat hun huis sleutel ook op mijn deur past, en gezien onze jarenlange vriendschap, liepen wij onverwachts zonder aankondiging elkaars appartement binnen, met andere woorden deze ouders mijn vrienden weten perfect wat er bij mij op het appartement aanwezig is of was.
het verhaal dat het clb vertelde kwam dus niet overeen met de spullen die ik thuis heb liggen.

Dus de ouders wensen niet in te gaan om zelf een klacht tegen mij te deponeren. en dit tegen de zin van Comité bijzondere jeugdzorg. en jeugdrechtbank. Hierop werden de ouders bedreigd dat wanneer ze geen klacht tegen mij deponeren, dat de gevolgen de plaatsing van hun kinderen betekend. Dit is voor de ouders een bittere pil, maar dan nog wilde ze deze klacht niet deponeren. En ze houden echt wel van hun kinderen. Er volgt een nieuw initiatief van bijzondere jeugdzorg ze gaan toch de moeder van de kindjes thuis ophalen en reiden naar het politie commissariaat en daar neemt natuurlijk die mevrouw van het comité het voortouw, ze gaat namelijk een inleidend gesprek voeren met de ondervrager. let wel op in heel mijn dossier kom ik niets tegen . enkel de verklaring die volgde door de moeder. Wel is waar onder dwang. Hoe noem je zoiets anders. Dit is nog niet alles. Er worden 2 kinderen onderworpen aan een audiovisueel verhoor. En ik word opgepakt, mag een nachtje brommen en word vrijgelaten onder voorwaarden.

Een van die voorwaarden een opname in een psychiatrische inrichting. Die maatregel geld voor drie maanden, ook een contactverbod van 3 maanden, dus ik kon verhuizen. Mijn huisdieren moest ik gaan laten plaatsen. Ik zocht na mijn verblijf onderdak bij mijn moeder. Wanneer wij 1 jaar later zijn sta ik terecht voor aanranding van de eerbaarheid op een minderjarige met geweld. En ik word veroordeeld tot 36 maanden effectief celstraf. En op welk bewijsvoering? Er was niets maar ook niets van bewijs aanwezig, of toch, ik werd veroordeeld op basis van twee audiovisuele verhoren tegen mij van twee minderjarigen! ! Wacht nu komt het De kinderen waarover het hier gaat, stellen zich vragen waarom ik niet meer op bezoek kom of waarom ze niet meer bij mij op bezoek mogen komen ik werd belaagd met vragen en smsjes. Is dat niet raar, door de media worden wij geconfronteerd, met misbruik verhalen en daar heb ik van geen slachtoffer gehoord dat ze graag bij de dader blijven. Uiteraard vond ook mijn advocaat heel dit dossier merkwaardig. Hij heeft dus inzage gevraagd van die audiovisuele verhoren.

En hij merkt snel dat het hier wel grondig fout is gegaan. Het is blijkbaar normaal dat een rechtbank zijn oordeel over een verdachte vellen op basis van een summiere uitgeschreven verklaring van het audiovisueel verhoor. Als je dit weet als ondervrager dan weet je dat het goed mogelijk is om een eigen interpretatie neer te schrijven, in plaats van de letterlijke van het audioverhoor. Dit is hier dus gebeurd de politie zeden zaken maakte dus zelf twee bezwarende stukken aan. Met de voorkennis dat de rechtbank niet snel deze audiovisuele verhoren zou inkijken. Ik besloot meteen om in beroep te gaan tegen deze uitspraak. En mijn advocaat ging die audiovisueel verhoren inzien. Tot zijn verbazing, Word hij geconfronteerd met geschreven stukken die niet bij de audiovisueel verhoren pasten om niet te zeggen valse stukken.

In beroep is mijn zaak voortgekomen en ook hier werd ik afgeschilderd en beschuldigd. Ik vind dit absoluut abnormaal en buiten proportie, ik vind dat het om moest gehandeld hebben na het lezen van deze stukken. Mijn advocaat had bewijs geleverd dat ik onschuldig ben aan de tenlastegelegde feiten. Sterker nog hij had onregelmatigheden van het onderzoek opgemerkt. Bij gebrek aan (“ technische middelen werd mijn zaak uitgesteld . Ik vind dit toch echt wel grof. Ook hier zou men moeiteloos mensen onschuldig veroordelen. Want normaal zou de rechtbank ook hier niet overgegaan zijn tot inzage van audiovisuele opnames. Een recht zaak op zich kost veel geld, maar een tv en een dvd speler van 500 euro kan er niet af.
Om mijn verhaal afte ronden, ik ben blij dat ik vrijspraak heb bekomen,

Maar ik kan mij niet verzoenen tot de schade die ik heb gelopen. Ik word beschuldigd tot het zwaarste misdrijf dat men maar kan bedenken. En ik zit aan de grond. Ik heb een schuldenberg opgelopen van 30000 € opgedeeld door inkomensverlies , ereloon advocaten , 3 maanden psychiatrische gedwongen opname (de kosten op mijn rekening) verhuis, en omdat ik uiteindelijk ambtelijk geschrapt werd vonden de deurwaarders mij niet, en schieten deze kosten nog hoger en hoger.

Hoelang moet ik betalen om van mijn schuld af te komen? Met 1100€ per maand. Ik ben nu 43j Ik vind dat wanneer iemands leven overhoop is gehaald door een onterechte beschuldiging, dat ik recht moet hebben om schadeloos gesteld te worden. Ik vergat nog bij te zetten dat ik altijd een blanco strafregister had.
Wie kan er mij helpen.  Vriendelijke groeten.

Bronnen

https://juridischforum.be/viewtopic.php?t=24428

Geplaatst in Veroordeeld na valse beschuldiging.